3039*

RAMAT AVIV’S NEW

השדרה החדשה של תל אביב

שדרת איינשטיין הרחבה והירוקה, תתווסף לשדרות בעלות האופי המיוחד של מרכז העיר. השדרה תיצור ציר הליכה, קניות ופנאי מזמין ושוקק חיים, שיחבר בין אוניברסיטת תל אביב ובין פארק רידינג שעל חוף הים.

Beach

Parks

Shops

Dining

Leisure

להגיע לכל מקום בקלות ומהירות

מתחת לבית ולאורך כל שדרת איינשטיין יעבור הקו הירוק של הרכבת הקלה, שיוביל מרמת אביב צפונה עד הרצליה ודרומה עד ראשון לציון. במרחק מאות מטרים בודדים, נמצא ציר נמיר, שמוביל את תנועת כלי הרכב דרומה לכיוון מרכז העיר או צפונה לכיוון הרצליה וחיפה.